Ekonomi

Kamu idarelerinin emanet işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin esaslar belirlendi

Kamu idarelerinin emanete dayalı ödemelerinin ve emanet hesaplarından yapılacak diğer işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sayıştay Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Emanet İşlemlerinin Elektronik Ortamda İşlem görmesine İlişkin Usul ve Esaslar) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile kamu idarelerinin emanete dayalı ödemelerinin ve emanet hesaplarından yapılacak diğer işlemlerin kontrol düzeyinin artırılarak ve birimler arası yazışmaların azaltılarak elektronik ortamda yürütülmesi amaçlanıyor.

Buna göre, devlet muhasebe idaresi sisteminde kamu idaresi defterinde harcama birimi adı altında kaydedilen emanet hesapları, harcama yönetim sistemi üzerinden ilgili kamu idaresinin/harcama biriminin erişim ve kontrolüne açılacaktır.

Emanet işlemleri, emanetin ilgilisine iade edilmesi, emanet hesabından harcamaların yapılması, emanetin bütçeye gelir kaydedilmesi, emanetin ilgili kuruma gönderilmesi, kamu idaresinden alacakların mahsup edilmesi şeklinde yürütülecek. ve emanet hesaplarında düzeltmeler yapmak.

Bahsi geçen emanet işlemleri arasında, emanetin ilgilisine iade edilmesi, emanet hesabından harcama yapılması, emanetin ilgili kuruma gönderilmesi ve alacakların kamu idaresinden mahsup edilmesi, harcama yapan tarafından hazırlanması gereken belgelerin eklenmesi işlemleri yer almaktadır. ilgili mevzuat uyarınca harcama yönetim sistemi üzerinden birimlerin ödeme emri belgesine ibraz edilmesi ve bu belgeler ile beraberindeki belgelerin elektronik ortamda ibraz edilmesi. Ortamdaki muhasebe birimlerine iletilerek yapılacaktır.

Harcama birimleri tarafından ödeme emri belgeleri ve eklerinin muhasebe birimine elektronik ortamda iletilmesi durumunda ilgili mevzuattan doğan yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli denetimler yapılarak muhasebe işlemleri yürütülecektir. ve muhasebe işlem fişi düzenleyerek.

Gelirlerin bütçeye kaydedilmesi ve emanet hesaplarında düzeltme işlemleri devlet muhasebe idaresi sistemi üzerinden muhasebe otoriteleri tarafından yürütülecek.

Harcama ve muhasebe birimleri ilgili mevzuattan sorumlu olmaya devam edecek.

Emanet hesaplarından yapılacak işlemlere ilişkin olarak harcama birimleri tarafından muhasebe birimlerine yapılan bildirimler, ödeme emri belgelerinin gider yönetim sistemi üzerinden düzenlenip devlet muhasebe idaresi sistemine gönderilmesi ile yapılmış sayılır.

carsibasiajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu